Välkommen till UK Portservice AB

Jag som förestår UK Portservice AB i dag heter Ulf Kvist och startade som enskild firma i maj -96 och övergick till AB i jan- 98.

Företaget består idag av 13 anställda (2015-10-16).
Vi är 6 st anställda i Borås och 7 st anställda i Göteborg.

Verksamheten omfattar försäljning, montage, samt service av alla på marknaden förekommande portar, vädertätningar, lastbryggor.

Vi tillhandahåller både akut service samt underhållsservice enligt avtal eller överenskommelse.
Vi arbetar för närvarande även på att starta viss jourverksamhet i samråd med våra samarbetspartners.
Ring eller skicka ett e-mail om Ni har några frågor!

Kontor
Borås: 033-23 08 00 eller info.boras@ukportservice.se
Göteborg: 031-23 08 60 eller info.gbg@ukportservice.se

Vårt verksamhetsområde omfattar i dag Västra Götalands län, delar av Hallands Län, Jönköpings Län och Småland.

SÅ FUNGERAR DET

FYRA SKÄL ATT VÄLJA UK PORTSERVICE

Hög kompetens

Snabba & Ärliga

Trygga & Säkra

Servicemedvetna

Helhetslösningar och flexibilitet efter kundens behov.

UK Portservice erbjuder kostnadseffektiva kompletta lösningar och tar hand om hela portmontaget, vilket omfattar bland annat projektering, smide, automation, håltagning, plåtning och fogning.

Vi kommer alltid ut och mäter och tittar samt planerar ihop med kunden, för att hitta den bästa lösningen inkl. ev. kringrustning som t.ex. ljus, ljud, kortläsare, ridåvärmare, förreglingar eller skyddsklassningar innan vi offererar. På så vis säkerställer vi att kunden får ut det mesta möjliga av sin anläggning med tanke på funktion och säkerhet.

En port är inte bara en port. EN bra portleverantör levererar mer än bara porten. Vi arbetar ständigt med att förbättra samarbetet med våra leverantörer för att kunna erbjuda dig det absolut bästa och med prisvärda alternativet för de enskilda projekten.

Det lönsar sig att fråga UK Portservice tidigt i ett projekt.

Miljöpolicy

UK Portservice möter de högt ställda kraven på miljö och energieffektivitet genom att dels erbjuda våra kunder klimatsmarta lösningar, men också jobba inom de egna leden med aktiv planering samt sortering och bortforsling av emballage och skrot. I den vardagliga verksamheten jobbar vi kontinuerligt med att korta körsträckor och minimera annan miljöbelastning.

Service dygnet runt

UK Portservice förvaltar era objekt med förebyggande underhåll och akutservice dygnet runt. Vi utför service och reparationer av alla på marknaden förekommande fabrikat.

Din kompletta portpartner

Visa mer
PARTNERS & LEVERANTÖRER