Kontakta oss
  • 1997 UK Portservice startas
  • 2013 Göteborgsavdelning startas
  • 2016 Gasellföretag
  • 2017 UC nordiskt tillväxtföretag
  • 2020 André Linder tar över som VD

VÅR HISTORIA

UK Portservice startades av Ulf Kvist år 1997 i Borås. Under de första åren drev Ulf det som ett enmansföretag där service och underhåll stod i fokus. Allt eftersom företagets goda rykte spreds växte verksamhete med fler medarbetare.

För att få närhet till den allt större kundkretsen utökades verksamheten ytterligare i augusti 2013 och en Göteborgsavdelning startades. Det blev starten på en kraftig tillväxtresa. Under åren som gått har UK Portservice fått flertalet utmärkelser så som Gasellföretag 2016 och 2017, UC Nordiskt tillväxtföretag och 2022 branschvinnare.

År 2020 tog André Linder över som VD för bolaget. Idag har UK Portservice två starka avdelningar i Borås och Göteborg inom Försäljning, Montage och Service och täcker därmed in hela Västsverige.

UK Portservice ska erbjuda konkurrenskraftiga kompletta helhetslösningar som motsvarar de krav som ställs avseende funktion, bredd, tillgänglighet och prisbild paketerat i en välplanerad och strukturerad organisation.

UK Portservice har en vision om att skapa långsiktiga relationer för framtiden genom att utveckla samarbetet med olika leverantörer. Det gör vi för att kunna möta de höga krav våra kunder ställer på oss avseende funktion, kvalitet och miljö.

VÅR MORALISKA KOMPASS SOM SKA FRÄMJA
TRIVSEL SAMHÖRIGHET OCH VÄNSKAP ÖVER TID

UK Portservice kärnvärden är framtagna för att inspirera och utmana alla medarbetare att vara delaktiga i att skapa ett framgångsrikt varumärke, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Våra kärnvärden fungerar som en guide i hur vi agerar gentemot varandra inom bolaget och ut mot våra kunder.

MILJÖPOLICY

UK Portservice möter de högt ställda kraven på miljö och energieffektivitet genom att dels erbjuda våra kunder klimatsmarta lösningar, men också jobba inom de egna leden med aktiv planering samt sortering och bortforsling av emballage och skrot.

I den vardagliga verksamheten jobbar vi kontinuerligt med att korta körsträckor och minimera annan miljöbelastning.

INTEGRITETSPOLICY

Uppdaterad information om behandling av era personuppgifter

Den 25 maj 2018, trädde den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Mycket är sig likt, men dina rättigheter som enskild individ har stärkts och kraven har ökat på hur företag får behandla dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas och vad är syftet med behandling

I samband med att ni blir kund hos oss så kan vi behöva följande information från er.

  • E-postadress.
  • Bolagsnamn alt. förnamn och efternamn.
  • Organisationsnummer alt. personnummer.
  • Adress, postnummer, ort och land.
  • Telefonnummer

På vad grundar vi vår rätt att spara dina personuppgifter?

Det kan vara för att du har begärt en offert av oss, köpt våra produkter eller tjänster eller alternativt varit i kontakt med oss av någon annan anledning.

Vem har tillgång till uppgifterna och hur länge sparas de?

De uppgifter ni lämnar till oss kommer att delas med våra externa IT leverantörer. Era personuppgifter kommer inte att vidarebefordras, sälja, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ert samtycke.

Dina rättigheter

UK Portservice AB org nr 556550-8339 Reningsverksgatan 8, 421 47 Västra Frölunda är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att de behandlas korrekt och enligt gällande Svensk lag.

Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera dina personuppgifter.

Denna webbplats använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.