Om Oss

Historia

UK Portservice startades av Ulf Kvist 1996 i Borås. Under de första åren drev Ulf det som ett enmansföretag där service och underhåll stod i fokus. Allt eftersom UK Portservices goda rykte spreds växte företaget med fler medarbetare.

För att få närhet till den nu allt större kundkretsen utökades verksamheten ytterligare i augusti 2013 och man startade en Göteborgsavdelning.

Idag har UK Portservice två starka avdelningar i Borås och Göteborg inom försäljning, montage och service och täcker in hela Västsverige.

Affärsidé och vision

UK portservice ska erbjuda våra kunder helhetslösningar som motsvarar de krav som ställs avseende funktion, bredd, tillgänglighet och prisbild.

UK Portservices vision är att skapa långsiktiga relationer för framtiden, genom att utveckla samarbeten med olika leverantörer för att kunna möta de höga krav våra kunder ställer på oss avseende funktion och kvalitet.

BRED ERFARENHET

Sammanlagt finns över 150 års erfarenhet från portbranschen i UK Portservice och därutöver specialkunskaper inom elinstallation, byggnation, automation och smide. UK Portservice är det naturliga valet för dig som uppskattar hög kvalitet, god service och ett stort kunnande.

INTEGRITETSPOLICY

Uppdaterad information om behandling av era personuppgifter

Den 25 maj 2018, trädde den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersätter den svenska
personuppgiftslagen. Mycket är sig likt, men dina rättigheter som enskild individ har stärkts och kraven
har ökat på hur företag får behandla dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas och vad är syftet med behandlingen?

I samband med att ni blir kund hos oss så kan vi behöva följande information från er.

  • E-postadress.
  • Bolagsnamn alt. förnamn och efternamn.
  • Organisationsnummer alt. personnummer.
  • Adress, postnummer, ort och land.
  • Telefonnummer
På vad grundar vi vår rätt att spara dina personuppgifter?

Det kan vara för att du har begärt en offert av oss, köpt våra produkter eller tjänster
eller alternativt varit i kontakt med oss av någon annan anledning.

Vem har tillgång till uppgifterna och hur länge sparas de?

De uppgifter ni lämnar till oss kommer att delas med våra externa IT leverantörer. Era personuppgifter kommer inte att vidarebefordras, sälja, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ert samtycke.

Dina rättigheter

UK Portservice AB org nr 556550-8339 Reningsverksgatan 8, 421 47 Västra Frölunda är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att de behandlas korrekt och enligt gällande Svensk lag.

Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera dina personuppgifter.

MiljöPOLICY

UK Portservice möter de högt ställda kraven på miljö och energieffektivitet genom att dels erbjuda våra kunder klimatsmarta lösningar, men också jobba inom de egna leden med aktiv planering samt sortering och bortforsling av emballage och skrot.

I den vardagliga verksamheten jobbar vi kontinuerligt med att korta körsträckor och minimera annan miljöbelastning.