Hangarportar

(25 kundrecensioner)

Beyron Doors portar är konstruerade för stora öppningar i krävande miljöer där de utsätts för damm, smuts och stora temperaturvariationer.

Kategorier: ,

Beskrivning

B9/B9-F
TEKNISKA FAKTA
Max storlek (b x h): 9000 x 12000 mm.
Tjocklek: 100 mm.
Material: Dubbelbestruken PVC-duk med vindförstärkning.
Färg: Röd, grå, blå, andra färger på förfrågan.
Skenor: Aluminium.
Manöver: Elektrisk öppning/stängning.
Hastighet: 0,2 – 0,3 m/sek.
Utökad hastighet: 0,4 – 0,6 m/sek.
Vindmotstånd: 0,5-1,6 kN/m2.
Maxvind vid manövrering: 20 m/s.
Ljuddämpning: Ca 15 dB Rw.
Vattentäthet: 0,12 kPa.
Min/maxtemperatur för manövrering: -35°C till +70°C.

Beyron Doors portar är konstruerade för stora öppningar i krävande miljöer där de utsätts för damm, smuts och stora temperaturvariationer.

PORTBLADEN
Portbladen är tillverkade av två lager stark, dubbelbestruken PVC-duk med vindförstärkning. Mellanprofiler, liksom duklister är i aluminium. Bottenbalken består av aluminium samt stål.

MELLANPROFILERNA
Dessa stärker portbladskonstruktionen och skapar en distans mellan in- och utsidan. Självsmörjande glidblock sitter på varje mellanprofil som löper i sidoskenan vid manövrering.

BOTTENBALKEN
Bottenbalken består av en alubalk och stålbalk, som är förbunden till lyftbanden via fallskydden. Bottenbalken har en gummitätning mot golvet och är utrustad med ett optisk klämskydd.

FALLSKYDD
Fallskydden är monterade i bottenbalken. Fallskyddet har fyra låsningar, de två övre fungerar som vindlås när porten är stängd. De två undre är säkerhetsspärrar och låser i sidoskenan för att låsa porten om lyftbanden blir slaka eller går av.

MATERIAL
Standardduk: Portbladsduken är tillverkad i ett enda stycke av vinylbelagd polyester. Duken är mycket tåligt och står väl emot mekanisk nötning.

Duken finns i 3 standardfärger, men kan på förfrågan fås i andra färger.

LJUDDÄMPANDE DUK
Ljuddämpande duk används i bullriga miljöer och monteras på insidan av standardduk. Den ljuddämpande duken kan monteras så väl på båda sidor av portbladet som på den ena, beroende på ljuddämpningskraven.

VÄRMEBESTÄNDIG DUK
Det värmetåliga materialet ersätter den vanliga duken på insidan av dörrbladet i lokaler som utsätts för hög värme och vid kemisk verksamhet. Den finns med flera olika beläggningar beroende på den miljö den ska användas i.

SÄKERHETSDUK
Säkerhetsduk för användning i miljöer där säkerhet är viktigt. Den monteras innanför standardduken och består av titantrådar. Dessa installeras på båda, alternativ ena sidan av portbladet.

FÖNSTER
Fönster finns tillgängliga för standardduk för att förbättra ljusinsläpp och synlighet genom dörrbladet. Fönster finns i olika storlekar.

MANÖVRERING
Elektrisk drift. Beyron Doors portar levereras med ett elektriskt manövreringssystem, ett manöverskåp nära porten och en kuggväxelmotor i maskinlådan. Porten öppnas och stängs via upp/ner-knappen eller via en extern styrning, t.ex. fjärrkontroll, radaröppnare, magnetslingor m m.

STYRENHET
Styrenheten innehåller en PLC för inställning av timers, automatik och säkerhetsfunktioner. Den kan även kundanpassas efter behov. PLC:n programmeras och konfigureras innan leverans.

KLÄMSKYDD
Porten har en fotocell som går genom en sluten gummiprofil. Om porten stöter på ett hinder bryts fotocellen och porten reverserar.

SPECIFIKATIONER
Fri bredd och fri höjd
Beyron door B9/B9-F levereras i följande storlekar:
Fri bredd Min: 1800 mm Max: 9000 mm
Fri höjd: 12000 mm
* andra storlekar kan fås på begäran

UTFÖRANDE
Portbladstjocklek 100 mm.
Normal öppningshastighet: 0,2 – 0,3 m/s.
Ökad öppningshastighet: Från 0,4 till 0,6 m/s.
Vindmotstånd: 0,7-1,6 kN/m2. * beroende på storlek
Motstånd mot inträngande vatten: 0,12 kPa.
Värmegenomgångskoefficient: Beror på portens storlek.
Lufttäthet: 12 m3 / (m/h).
Ljuddämpning: 15 dB Rw.

MILJÖKLASS
Värme- och kylmotstånd: -35° C till +70° C.
Förekomst av partiklar: <1000 μg/m3 luft.
Mekanisk belastning, blästring: Inte direkt riktad.
Differenstryck, stängd dörr: Tillfälliga 0,7 kPa.
Vindhastighet, i rörelse: <20 m/s.
Surhetsgrad: Kondensat med 5 <pH <9.
Explosiva ångor eller damm: På förfrågan.

* i standardutförande är dörren lämpad för användning i miljöer inom ovan angivna gränser. Om kraven överstiger dessa gränser (t.ex. vindmotstånd) kan porten ofta modifieras på begäran.

YTBEHANDLING
Stålkomponenter: Korrosionsklass 3. Högre klass på begäran.
Övriga delar: Aluminium, plast, rostfritt stål, zink. Elförzinkat stål (~10 μ). Fastställande elementen är zink elförzinkad (~10 μ).

OPERATIVSYSTEM
Allmänna specifikationer
Styrsystem: PLC-baserat.
Skyddsklass, styrskåp: IP65.
Skyddsklass, gränslägesbrytare: IP67.
Skyddsklass, motorbroms: IP65.
Skyddsklass, tryckknappar: IP65.
Strömförsörjning: 3-fas 400V 50Hz. * andra alternativ som tillägg
Styrspänning: 24V AC.
Säkring: 16 A.
Värme- och kylmotstånd: -35° C till +70° C.
Motorstyrka: Från 0,37 till 3,3 kW.


B16/B16-F
TEKNISKA FAKTA
Max storlek (b x h): 16000 x 12000 mm, högre på förfrågan.
Tjocklek: 150 mm.
Material: Dubbelbestruken PVC-duk med vindförstärkning.
Färg: Röd, grå, blå, andra färger på förfrågan.
Skenor: Aluminium.
Manöver: Elektrisk öppning/stängning.
Hastighet: 0,2 – 0,3 m/sek.
Utökad hastighet: 0,4 – 0,6 m/sek.
Vindmotstånd: 0,5-1,6 kN/m2.
Maxvind vid manövrering: 20 m/s, högre på förfrågan.
Ljuddämpning: Ca 16 dB Rw.
Vattentäthet: 0,12 kPa.
Min/maxtemperatur för manövrering: -35°C till +70°C.

Beyron Doors portar är konstruerade för stora öppningar i krävande miljöer där de utsätts för damm, smuts och stora temperaturvariationer.

PORTBLADEN
Portbladen är tillverkade av två lager stark, dubbelbestruken PVC-duk med vindförstärkning. Mellanprofiler, liksom duklister är i aluminium. Bottenbalken består av förzinkat stål.

MELLANPROFILERNA
Dessa stärker portbladskonstruktionen och skapar en distans mellan in- och utsidan. Självsmörjande glidblock sitter på varje mellanprofil som löper i sidoskenan vid manövrering.

BOTTENBALKEN
Bottenbalken består av en alubalk och stålbalk, som är förbunden till lyftbanden via fallskydden. Bottenbalken har en gummitätning mot golvet.

FALLSKYDD
Fallskydden är monterade i bottenbalken. Fallskyddet har fyra låsningar, de två övre fungerar som vindlås när porten är stängd. De två undre är säkerhetsspärrar och låser i sidoskenan för att låsa porten om lyftbanden blir slaka eller går av.

MATERIAL
Standardduk: Portbladsduken är tillverkad i ett enda stycke av vinylbelagd polyester. Duken är mycket tåligt och står väl emot mekanisk nötning.

Duken finns i 3 standardfärger, men kan på förfrågan fås i andra färger.

LJUDDÄMPANDE DUK
Ljuddämpande duk används i bullriga miljöer och monteras på insidan av standardduk. Den ljuddämpande duken kan monteras så väl på båda sidor av portbladet som på den ena, beroende på ljuddämpningskraven.

VÄRMEBESTÄNDIG DUK
Det värmetåliga materialet ersätter den vanliga duken på insidan av dörrbladet i lokaler som utsätts för hög värme och vid kemisk verksamhet. Den finns med flera olika beläggningar beroende på den miljö den ska användas i.

SÄKERHETSDUK
Säkerhetsduk för användning i miljöer där säkerhet är viktigt. Den monteras innanför standardduken och består av titantrådar. Dessa installeras på båda, alternativ ena sidan av portbladet.

FÖNSTER
Fönster finns tillgängliga för standardduk för att förbättra ljusinsläpp och synlighet genom dörrbladet. Fönster finns i olika storlekar.

MANÖVRERING
Elektrisk drift
Beyron Doors portar levereras med ett elektriskt manövreringssystem, ett manöverskåp nära porten och en kuggväxelmotor i maskinlådan. Porten öppnas och stängs via upp/ner-knappen eller via en extern styrning, t.ex. fjärrkontroll, radaröppnare, magnetslingor m m.

STYRENHET
Styrenheten innehåller en PLC för inställning av timers, automatik och säkerhetsfunktioner. Den kan även kundanpassas efter behov. PLC:n programmeras och konfigureras innan leverans.

KLÄMSKYDD
Porten har en fotocell som går genom en sluten gummiprofil. Om porten stöter på ett hinder bryts fotocellen och porten reverserar. Klämskydd monteras som tillägg.

SPECIFIKATIONER
Fri bredd och fri höjd: Beyron door B16/B16-F levereras i följande storlekar:
Fri bredd Min: 1800 mm, Max: 16000 mm
Fri höjd: 12000 mm
* andra storlekar kan fås på begäran

UTFÖRANDE
Portbladstjocklek: 150 mm
Normal öppningshastighet: 0,2 – 0,3 m/s
Ökad öppningshastighet: Från 0,4 till 0,6 m/s
Vindmotstånd: 0,5-1,6 kN/m2
Motstånd mot inträngande vatten: 0,12 kPa
Värmegenomgångskoefficient: Beror på portens storlek
Lufttäthet: 12 m3 / (m/h)
Ljuddämpning: 16 dB Rw

MILJÖKLASS
Värme- och kylmotstånd: -35° C till +70° C.
Förekomst av partiklar: <1000 μg/m3 luft.
Mekanisk belastning, blästring: Inte direkt riktad.
Differenstryck, stängd dörr: Tillfälliga 0,7 kPa.
Vindhastighet, i rörelse: <20 m/s.
Surhetsgrad: Kondensat med 5 <pH <9.
Explosiva ångor eller damm: På förfrågan.
* i standardutförande är dörren lämpad för användning i miljöer inom ovan angivna gränser. Om kraven överstiger dessa gränser (t.ex. vindmotstånd) kan porten ofta modifieras på begäran.

YTBEHANDLING
Stålkomponenter: Korrosionsklass 3. Högre klass på begäran.
Övriga delar: Aluminium, plast, rostfritt stål, zink. Elförzinkat stål (~10 μ). Fastställande elementen är zink elförzinkad (~10 μ).

OPERATIVSYSTEM
Allmänna specifikationer
Styrsystem: PLC-baserat.
Skyddsklass, styrskåp: IP65.
Skyddsklass, gränslägesbrytare: IP67.
Skyddsklass, motorbroms: IP65.
Skyddsklass, tryckknappar: IP65.
Strömförsörjning: 3-fas 400V 50Hz. * andra alternativ som tillägg
Styrspänning: 24V AC.
Säkring: 16 A.
Värme- och kylmotstånd: -35° C till +70° C.
Motorstyrka: Från 0,75 till 4 kW.


B18/B18-F
TEKNISKA FAKTA
Max storlek (b x h): 18000 x 12000 mm, högre på förfrågan.
Tjocklek: 200 mm.
Material: Dubbelbestruken PVC-duk med vindförstärkning.
Färg: Röd, grå, blå, andra färger på förfrågan.
Skenor: Aluminium.
Manöver: Elektrisk öppning/stängning.
Hastighet: 0,2 – 0,3 m/sek.
Utökad hastighet: 0,4 – 0,6 m/sek.
Vindmotstånd: 0,5-1,6 kN/m2.
Maxvind vid manövrering: 20 m/s, högre på förfrågan.
Ljuddämpning: Ca 18 dB Rw.
Vattentäthet: 0,12 kPa.
Min/maxtemperatur för manövrering: -35°C till +70°C.

Beyron Doors portar är konstruerade för stora öppningar i krävande miljöer där de utsätts för damm, smuts och stora temperaturvariationer.

PORTBLADEN
Portbladen är tillverkade av två lager stark, dubbelbestruken PVC-duk med vindförstärkning. Mellanprofiler, liksom duklister är i aluminium. Bottenbalken består av förzinkat stål.

MELLANPROFILERNA
Dessa stärker portbladskonstruktionen och skapar en distans mellan in- och utsidan. Självsmörjande glidblock sitter på varje mellanprofil som löper i sidoskenan vid manövrering.

BOTTENBALKEN
Bottenbalken består av en alubalk och stålbalk, som är förbunden till lyftbanden via fallskydden. Bottenbalken har en gummitätning mot golvet.

FALLSKYDD
Fallskydden är monterade i bottenbalken. Fallskyddet har fyra låsningar, de två övre fungerar som vindlås när porten är stängd. De två undre är säkerhetsspärrar och låser i sidoskenan för att låsa porten om lyftbanden blir slaka eller går av.

MATERIAL
Standardduk: Portbladsduken är tillverkad i ett enda stycke av vinylbelagd polyester. Duken är mycket tåligt och står väl emot mekanisk nötning.

Duken finns i 3 standardfärger, men kan på förfrågan fås i andra färger.

LJUDDÄMPANDE DUK
Ljuddämpande duk används i bullriga miljöer och monteras på insidan av standardduk. Den ljuddämpande duken kan monteras så väl på båda sidor av portbladet som på den ena, beroende på ljuddämpningskraven.

VÄRMEBESTÄNDIG DUK
Det värmetåliga materialet ersätter den vanliga duken på insidan av dörrbladet i lokaler som utsätts för hög värme och vid kemisk verksamhet. Den finns med flera olika beläggningar beroende på den miljö den ska användas i.

SÄKERHETSDUK
Säkerhetsduk för användning i miljöer där säkerhet är viktigt. Den monteras innanför standardduken och består av titantrådar. Dessa installeras på båda, alternativ ena sidan av portbladet.

FÖNSTER
Fönster finns tillgängliga för standardduk för att förbättra ljusinsläpp och synlighet genom dörrbladet. Fönster finns i olika storlekar.

MANÖVRERING
Elektrisk drift
Beyron Doors portar levereras med ett elektriskt manövreringssystem, ett manöverskåp nära porten och en kuggväxelmotor i maskinlådan. Porten öppnas och stängs via upp/ner-knappen eller via en extern styrning, t.ex. fjärrkontroll, radaröppnare, magnetslingor m m.

STYRENHET
Styrenheten innehåller en PLC för inställning av timers, automatik och säkerhetsfunktioner. Den kan även kundanpassas efter behov. PLC:n programmeras och konfigureras innan leverans.

KLÄMSKYDD
Porten har en fotocell som går genom en sluten gummiprofil. Om porten stöter på ett hinder bryts fotocellen och porten reverserar. Klämskydd monteras som tillägg.

SPECIFIKATIONER
Fri bredd och fri höjd
Beyron door B18/B18-F levereras i följande storlekar:
Fri bredd Min: 1800 mm, Max: 18000 mm
Fri höjd: 12000 mm
* andra storlekar kan fås på begäran

UTFÖRANDE
Portbladstjocklek: 200 mm
Normal öppningshastighet: 0,2 – 0,3 m/s
Ökad öppningshastighet: Från 0,4 till 0,6 m/s
Vindmotstånd: 0,5-1,6 kN/m2
Motstånd mot inträngande vatten: 0,12 kPa
Värmegenomgångskoefficient: Beror på portens storlek
Lufttäthet: 12 m3 / (m/h)
Ljuddämpning: 18 dB Rw

MILJÖKLASS
Värme- och kylmotstånd: -35° C till +70° C.
Förekomst av partiklar: <1000 μg/m3 luft.
Mekanisk belastning, blästring: Inte direkt riktad.
Differenstryck, stängd dörr: Tillfälliga 0,7 kPa.
Vindhastighet, i rörelse: <20 m/s.
Surhetsgrad: Kondensat med 5 <pH <9.
Explosiva ångor eller damm: På förfrågan.
* i standardutförande är dörren lämpad för användning i miljöer inom ovan angivna gränser. Om kraven överstiger dessa gränser (t.ex. vindmotstånd) kan porten ofta modifieras på begäran.

YTBEHANDLING
Stålkomponenter: Korrosionsklass 3. Högre klass på begäran.
Övriga delar Aluminium, plast, rostfritt stål, zink. Elförzinkat stål (~10 μ). Fastställande elementen är zink elförzinkad (~10 μ).

OPERATIVSYSTEM
Allmänna specifikationer
Styrsystem: PLC-baserat.
Skyddsklass, styrskåp: IP65.
Skyddsklass, gränslägesbrytare: IP67.
Skyddsklass, motorbroms: IP65.
Skyddsklass, tryckknappar: IP65.
Strömförsörjning: 3-fas 400V 50Hz.
* andra alternativ som tillägg
Styrspänning: 24V AC.
Säkring: 16 A.
Värme- och kylmotstånd: -35° C till +70° C.
Motorstyrka: Från 1,1 till 4 kW.

25 recensioner av Hangarportar

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Hangarportar”

Specifikationer

Specifikation Värde
B9/B9-F Lilla Porten
Max storlek (b x h): 9000 x 12000 mm
Tjocklek: 100 mm
Färg: Röd, grå, blå, andra färger på förfrågan.
Skenor: Aluminium.
Manöver: Elektrisk öppning/stängning
Hastighet: 0,2 – 0,3 m/sek.
Utökad hastighet: 0,4 – 0,6 m/sek.
Vindmotstånd: 0,5-1,6 kN/m2.
Maxvind vid manövrering: 20 m/s.
Ljuddämpning: Ca 15 dB Rw.
Vattentäthet: 0,12 kPa.
Min/maxtemperatur för manövrering: -35°C till +70°C.

Dokument