Slaggrind

(75 kundrecensioner)

Beskrivning av slaggrind
Denna slaggrind är en motordriven grind där grindbladen rör sig i passageriktningen. Grinden kan erhållas som enkel grind med upp till 6m öppningsmått eller i dubbelt uförande med upp till 12m öppningsmått. Mellan öppet grindblad och fast byggnadsdel skall avståndet överstiga minst 600mm.

Användning av slaggrind
Passera genom grinden endast när den stannat i öppet läge. Var uppmärksam på och avlägsna eventuella föremål i grindens arbetsområde som kan sticka ut eller blockera grindens rörelse.
Vid hålldonskörning av grind skall detta alltid göras med fullständig uppsikt av hela grinden. Om skador observeras på grinden eller på någon av dess säkerhetsanordningar skall detta åtgärdas av behörig tekniker snarast möjligt.

 

Beskrivning

Frikoppling av motorspel
Om grinden är blockerad i sin rörelse eller av annan anledning behöver manövreras för hand kan denna frikopplas mekaniskt enligt motorspelets bruksanvisning som medföljer leveransdokumentationen.

Underhåll och Service
Vid underhåll och service av grinden skall alltid strömmen brytas med arbetsbrytare på styr- skåpet. Om delar av grinden behöver lyftas gäller inte eventuella tyngdpunktsmarkeringar på grinden. Grinden är underhållsfri men kan behöva lättare smörjning i gångjärnen. Motorspel underhålls i enlighet med motorspelets bruksanvisning.

Vid service, i intervall om minst 6 månader, samt efter reparation skall följande kontrolleras
och dokumenteras i loggen:
– inspektion av rörelseområde. Det får inte finnas risk att föremål kan komma in i grindens rörelseområde.
– allmän funktion. Kör grinden till full öppet läge och tillbaka till stängt läge. Grinden skall gå lugnt och stadigt utan onormala ljud.
– allmänt slitage
– alla skruvförband dragna
– avhakningsskydd monterat
– funktionskontroll av motorspelets frikoppling. Frikoppla enligt anvisning och kontrollera att grinden kan manövreras för hand från stängt läge till helt öppen och tillbaka till stängt läge igen.
– klämskyddslister hela och utan synbara skador som kan påverka funktionen
– kontroll av klämskyddslisternas funktion. Klämskydd mot anslagsstolpen som påverkas skall stoppa grinden och sedan vända denna till helt öppet läge.
– funktion på styrsystemets belastningsvakt. Bromsa grinden för hand. Grinden skall stanna när belastningsvakten löser ut.
– funktion på fotocell vid passage. Om monterad. Öppna grinden helt, under stängning av grinden påverkas fotocellen. Grinden skall stanna och sedan vända till helt öppet läge.
– funktion på fordonsslinga i mark. Om monterad. Öppna grinden helt, under stängning av grinden påverkas fordonsslingan med ett fordon. Grinden skall stanna och sedan vända till helt öppet läge.

75 recensioner av Slaggrind

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Slaggrind”

Specifikationer

Specifikation Värde
Typ Profil - nät - panel
Version Enkel/Dubbel
Öppning enkel 6 m
Öppning dubbel 12 m
Höjd 2 m
Drivanordning n/a
Klämskydd n/a