Snabbgående Vikgrind

(29 kundrecensioner)

Beskrivning av vikgrind
Denna vikgrind är en kompakt och snabböppnande motordriven grind. Grindbladen viks ihop på mitten under öppning och viks ut till full längd under stängning. Denna vikning av grindbladen gör att öppning och stängning blir snabb samtidigt som grinden tar liten plats. Grinden kan erhållas som enkel grind med upp till 4m öppningsmått eller i dubbelutförande med upp till 8m öppningsmått.

Användningsområde
Denna vikgrind är avsedd för passage av personer och/eller fordon genom staket och områdesskydd.

Beskrivning

Säkerhet
Denna vikgrind är tillverkad med hänsyn till säkerhet för användarna och överensstämmer i tillämplig grad säkerhetskraven i tillämpliga harmoniserade säkerhetsstandarder och gällande standard för portar och grindar.

Trots detta kan risker finnas vid följande punkter:
Mellan grindblad och stolpe när grinden är i rörelse. Vid motorspelets länkarmar vid öppnande rörelse och om motorspel sitter lägre än 2,5m över mark/golv. Motorspelets länkarmar är försedda med gul/svart varningstejp. I grindens vikning under öppning. Där grindblad möts eller går mot stolpe vid stängning.

Grinden är försedd med följande säkerhetsåtgärder:
Avhakningsskydd på gångjärnen.
Fotocell.
Elektrisk klämskyddslist på grindbladens kant mot stolpe eller mötande grindblad.
Elektrisk klämskyddslist på grindbladets underkant i grindens vikning.
Elektrisk klämskyddslist på grindbladets utsida i underkant.

Klämskyddslisterna stoppar grindrörelsen genom styrsystemet och skyddar användarna från
skada men skall trots det aldrig tas som garanti för säkerheten. För det aktuella användningsområdet bör utökade säkerhetsfunktioner alltid beaktas, så som markslingor vid fordonspassage. Om grind fjärrmanövreras bör ljus- / ljudsignalering övervägas. Genomför alltid en riskanalys på grinden i sin användning för att uppmärksamma de för installationen speciella risksituationerna. Utifrån riskanalysen genomförs lämpliga åtgärder i syfte att undanröja eventuella speciella risksituationer.

Användning av vikgrind
Passera genom grinden endast när den stannat i öppet läge. Var uppmärksam på och avlägsna eventuella föremål i grindens arbetsområde som kan sticka ut eller blockera grindens rörelse. Vid hålldonskörning av grind skall detta alltid göras med fullständig uppsikt av hela grinden. Om skador observeras på grinden eller på någon av dess säkerhetsanordningar skall detta åtgärdas av behörig tekniker snarast möjligt.

Frikoppling av motorspel
Om grinden är blockerad i sin rörelse eller av annan anledning behöver manövreras för hand kan denna frikopplas mekaniskt enligt motorspelets bruksanvisning som medföljer leveransdokumentationen.

Underhåll och Service
Vid underhåll och service av grinden skall alltid strömmen brytas med arbetsbrytare på
styrskåpet. Om delar av grinden behöver lyftas gäller inte eventuella tyngdpunktsmarkeringar på grinden. Motorspel underhålls i enlighet med motorspelets bruksanvisning. Vid service, i intervall om minst 6 månader, samt efter reparation skall följande kontrolleras och dokumenteras i loggen:
– Inspektion av rörelseområde
Det får inte finnas risk att föremål kan komma in i grindens rörelseområde.
– Allmän funktion
Kör grinden till full öppet läge och tillbaka till stängt läge. Grinden skall gå lugnt och stadigt utan onormala ljud.
– Allmänt slitage
– Alla skruvförband dragna
– Funktionskontroll av motorspelets frikoppling
Frikoppla enligt anvisning och kontrollera att grinden kan manövreras för hand från stängt läge till helt öppen och tillbaka till stängt läge igen.
– Klämskyddslister hela och utan synbara skador som kan påverka funktionen
– Kontroll av klämskyddslisternas funktion.
Klämskydd mot anslagsstolpen som påverkas skall stoppa grinden och sedan vända denna till helt öppet läge. Klämskydd mot fasta delar skall stanna grinden och sedan avlasta med en kort returrörelse.
– Fast klämskydd vid grindens vikning helt och utan synbara skador
– Funktion på fotocell vid passage:
Under öppning av grinden, påverka fotocellen, grinden skall stanna och sedan vända till helt stängt läge.
– Funktion på fordonsslinga i mark. Om monterad.
Öppna grinden helt, under stängning av grinden påverkas fordonsslingan med ett fordon. Grinden skall stanna och sedan vända till helt öppet läge.

29 recensioner av Snabbgående Vikgrind

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Snabbgående Vikgrind”

Specifikationer

Specifikation Värde
Typ Profil - nät- panel.
Version Enkel/Dubbel
Öppning enkel 4 m
Öppning dubbel 8 m
Höjd 2,3 m
Drivanordning DAAB EP104-1/FAAC MK2/2800rpm/utv 125
Klämskydd Bircher EPE040/105