Kontakta oss

Brandskydd

Brandgardin

En brandgardin är den ultimata säkerhetslösningen om det skulle börja brinna. De är konstruerade för att automatiskt stängas vid brandlarm – eller rökdetektorssignal vilket gör att de förhindrar spridning omedelbart vilket skyddar liv och egendom.

Brandgardiner är inte avsedda för daglig användning utan endast för att på ett effektivt sätt avgränsa vid brand. De har många användningsområden och passar till exempel i industrilokaler, statliga och kommunala byggnader, sjukvårdsinrättningar, offentliga byggnader och köpcentrum.

Vi hjälper dig att ta fram ett brandskydd anpassat efter de specifika brandkrav som gäller i den aktuella miljön och som uppfyller de behov ni har.

Viktigt är att brandskyddet har rätt klassning. Klassningen väljer ni i samråd med ert försäkringsbolag. Konsultera gärna även en brandskyddsexpert.

Lite kort om brandklasser:
Förutom att man tittar på hur länge brandskyddet motstår en brand, där man kan välja mellan typer som klarar 30, 60, 90 eller 120 minuter, så indelas de även efter funktion i olika klassningar – E, EW och EI.

E – Endast flam- och brandgasavskiljning.
EW – Som E men är även ett krav på begränsning av värmestrålning.
EI – Som E och EW men ett krav på maximal temperaturhöjning på sidan vänd från branden.

E/EW/EI 30: Motstår brand i 30 minuter
E/EW/EI 60: Motstår brand i 60 minuter
E/EW/EI 90: Motstår brand i 90 minuter
E/EW/EI 120: Motstår brand i 120 minuter

Brandgardinerna vi säljer är tillverkade enligt de senaste EN-standarderna, är CE-märkta och överensstämmer med senaste maskindirektiv, EMC-direktivet och byggproduktförordningen.

Specifikation

Det finns ingen specifikation för denna produkt

Brandjalusi

En brandjalusi är den ultimata säkerhetslösningen för både brand och inbrott. De är främst konstruerade för att automatiskt stängas vid brandlarm – eller rökdetektorssignal vilket gör att de förhindrar spridning. Men då den är tillverkad i galvaniserat stål kan den även användas dagligen för avstängningar och som ett tryggt skydd mot inbrott.

Brandjalusi passar bra i många miljöer. I allt från enkel till mer komplex industri. Till exempel brandsäkring av stora utrymmen, kommersiella byggnader, potentiellt brand- och explosionsfarliga atmosfärer, kontorsbyggnader och köpcentrum.

Vi hjälper dig att ta fram ett brandskydd anpassat efter de specifika brandkraven som gäller i den aktuella miljön och som uppfyller de behov ni har.

Viktigt är att brandskyddet har rätt klassning. Klassningen väljer ni i samråd med ert försäkringsbolag. Konsultera gärna även en brandskyddsexpert.

Lite kort om brandklasser:
Förutom att man tittar på hur länge brandskyddet motstår en brand, där man kan välja mellan typer som klarar 30, 60, 90 eller 120 minuter, så indelas de även efter funktion i olika klassningar – E, EW och EI.

E – Endast flam- och brandgasavskiljning.
EW – Som E men är även ett krav på begränsning av värmestrålning.
EI – Som E och EW men ett krav på maximal temperaturhöjning på sidan vänd från branden.

E/EW/EI 30: Motstår brand i 30 minuter
E/EW/EI 60: Motstår brand i 60 minuter
E/EW/EI 90: Motstår brand i 90 minuter
E/EW/EI 120: Motstår brand i 120 minuter

Brandjalusierna vi säljer tillverkas med enkelsidiga eller dubbelsidiga stålpaneler i enlighet med gällande EN-standarder, är CE-märkta och överensstämmer med senaste maskindirektiv, EMC-direktivet och byggproduktförordningen.

Specifikation

Det finns ingen specifikation för denna produkt

Brandskjutport

Brandskjutportar är den ultimata lösningen för stora byggnader såsom parkeringshus, underjordiska garage och köpcentra. De skiljer effektivt olika brandceller åt.

Den sidogående brandskjutporten passar i allt från enkel till mer komplex industrimiljö med krav på hög driftsäkerhet. De är konstruerade för att automatiskt stängas vid brandlarm – eller rökdetektorssignal vilket gör att de förhindrar spridning.

Brandskjutporten står till vardags i öppet läge och används inte förrän larmet eller brandgivaren ger signal. Men porten finns även att få i ett motoriserat utförande för daglig användning.

Det finns en rad olika valmöjligheter. Du kan få en brandskjutport med ett eller två blad. Du kan även välja till gångdörr, fönster och automatik.

Vi hjälper dig att ta fram ett brandskydd anpassat efter de specifika brandkrav som gäller i den aktuella miljön och som uppfyller de behov ni har.

Viktigt är att brandskyddet har rätt klassning. Klassningen väljer ni i samråd med ert försäkringsbolag. Konsultera gärna även en brandskyddsexpert.

Lite kort om brandklasser:
Förutom att man tittar på hur länge brandskyddet motstår en brand, där man kan välja mellan typer som klarar 30, 60, 90 eller 120 minuter, så indelas de även efter funktion i olika klassningar – E, EW och EI.

E – Endast flam- och brandgasavskiljning.
EW – Som E men är även ett krav på begränsning av värmestrålning.
EI – Som E och EW men ett krav på maximal temperaturhöjning på sidan vänd från branden.

E/EW/EI 30: Motstår brand i 30 minuter
E/EW/EI 60: Motstår brand i 60 minuter
E/EW/EI 90: Motstår brand i 90 minuter
E/EW/EI 120: Motstår brand i 120 minuter

Brandgardinerna vi säljer är tillverkade enligt de senaste EN-standarderna, är CE-märkta och överensstämmer med senaste maskindirektiv, EMC-direktivet och byggproduktförordningen.

Specifikation

Det finns ingen specifikation för denna produkt

Brandtakskjutport

Här kombineras nyttan med en takskjutport och brandskydd. Portarna kan fås med ljudisolering, inbrottsskydd och röktätning.

Den är konstruerad för att automatiskt stängas vid brandlarm – eller rökdetektorssignal vilket gör att de förhindrar spridning. Brandtakskjutporten fungerar även för daglig användning.

Det finns en rad olika valmöjligheter. Du kan till exempel välja till en tröskelfri gångdörr och siktrutor.

Vi hjälper dig att ta fram ett brandskydd anpassat efter de specifika brandkraven som gäller i den aktuella miljön och som uppfyller de behov ni har. Porten går även att få i skyddsklass.

Viktigt är att brandskyddet har rätt klassning. Klassningen väljer ni i samråd med ert försäkringsbolag. Konsultera gärna även en brandskyddsexpert.

Lite kort om brandklasser:
Förutom att man tittar på hur länge brandskyddet motstår en brand, där man kan välja mellan typer som klarar 30, 60, 90 eller 120 minuter, så indelas de även efter funktion i olika klassningar – E, EW och EI.

E – Endast flam- och brandgasavskiljning.
EW – Som E men är även ett krav på begränsning av värmestrålning.
EI – Som E och EW men ett krav på maximal temperaturhöjning på sidan vänd från branden.

E/EW/EI 30: Motstår brand i 30 minuter
E/EW/EI 60: Motstår brand i 60 minuter
E/EW/EI 90: Motstår brand i 90 minuter
E/EW/EI 120: Motstår brand i 120 minuter

Brandtakskjutportarna vi säljer är tillverkade enligt de senaste EN-standarderna, är CEmärkta och överensstämmer med senaste maskindirektiv, EMC-direktivet och
byggproduktförordningen.

Specifikation

Det finns ingen specifikation för denna produkt

Denna webbplats använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.